آموزشی

ترجمه ، تالیف ، گردآوری یادداشت های دیگران

استاندارد چیست

اصول استاندارد:

اصل اول

استاندارد کردن عمل ساده سازی است که در نتیجه تلاش دسته جمعی و آگاهانه اعضاء جامعه به وجودآمده و مستلزم کاهش تعداد بسیاری از موضوعات است . استاندارد کردن باعث رفع پیچیدگی ها ی زاید می شود .

اصل دوم

استاندارد کردن فعالیتی است اجتمایی و اقتصادی  که باید با همکاری تمامی افراد ذی علاقه و ذی نفع و بر اساس یک توافق عمومی  صورت می گیرد .

اصل سوم

نشر یک استاندارد  به خودی خود ارزشی ندارد مگر این که به اجرا دراید که این امر نیاز دارد تا یک برنامه ریزی مناسب توسط عده ای فداکار برای منافع عمومی صورت می گیرد .

اصل چهارم

استاندارد كردن ازطريق تهيه يك استاندارد . انتخاب و تثبيت آن چه كه انتخاب شده است .

اصل پنجم

استاندارد ها باید در فواصل زمانی معین  مورد بازنگری و در صورت لزوم مورد تجدید نظر قرار گیرند . فاصله تجدید نظرها نباید زیاد باشد زیرا در این صورت استاندارد به عنوان یک سند قابل اتکا و تثبیت شده قلمداد نمی گردد . از طرفی استاندارد ها نمی تواند به مدت طولانی نیز بدون تغییر بماند . زیرا تکنولوژی تولید و خدمات هر روز رو به پیشرفت و تغییر است . معمولا اکثر کشور ها یک دوره پنج ساله را برای تجدید نظر در نظر می گیرند .

اصل ششم

زمانی که در یک استاندارد ویژگی های یک محصول تشریح می گردد . باید روش های آزمون مربوطه نیز تدوین و تشریح شود . و یا باید به استاندارد های دیگری که این روش ها در آن نوشته شده ارجا داد .

اصل هفتم

لزوم اجرای اجباری استاندارد های ملی  به دقت مورد توجه قرار گیرد . البته ضرورت این امر بستگی به ماهیت استاندارد ، درجه رشد صنعتی ، قوانین و شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد . استاندارد ملی از نظر اجرایی به دو دسته استانداردهای اجباری و تشویقی تقسیم بندی می شوند.

استانداردهای اجباری استاندارد هایی هستند که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت ، محیط زیست یا تجارت خارجی ( صادرات و واردات ) بوده و قانونا از نظر اجرا اجباری اعلام می شوند . استاندارد تشویقی استاندارد هایی هستند که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید  و علاقمندی خود داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد .

اهداف استاندارد کردن:

با توجه به گسترش روز افزون استاندارد و پیشرفت های عظیمی که در زمینه طی سال های اخیر حاصل شده است بر شمردن اهداف استاندارد نیاز به بررسی بیشتری دارد. در ای خصوص کمیته ثابت برسی اصول استاندارد کردن ( استاکو ) وابسته به شورای سازمان بین المللی استاندارد اهداف اساسی استاندارد کردن را چنین تشریح کرده است :

اهداف استانداردکردن :

اهداف استاندارد براساس نظر کمیته استاکو: STACO)  ( committee on standardization principal )                     )  

      1- اقتصاد جامع (صرفه جویی در مصرف منابع)        

      2- حمایت از مصرف کننده

      3- حفظ ایمنی و بهداشت محیط زیست 

      4- ایجاد ارتباط بهتر

1-اقتصاد جامع (صرفه جویی کلی)

از برترین جنبه های استاندارد می توان به اصول کاهش انواع و تعویض پذیری اشاره کرد . مثال ( روند تولید پوشاک و شمش ها و پروفیل های فلزی در ابعاد مشخص )

تعویض پذیری قطعات از ضایعات کاسته و و سهولت مونتاژ و در نتیجه افزایش تولید را در بر خواهد گرفت .در برخی مواقع لزومی ندارد که اجزاء تشکیل دهنده یک کالااز هر جهت با نمونه دیگریکسان باشد بلکه کافی است کل فراورده از نظر ابعاد قابلیت تعویض پذیری را داشته باشد .

نکته مهم دیگراین که استاندارد ها می توانند به عنوان منابع اطلاعاتی بسیار مفید و پیشرفته در خدمت سازمان ها ، مراکز علمی و تحقیقاتی قرارگیرند و از این رو صرفه جویی های بسیاری را در مصرف مواد ، انرژی ، انتخاب مواد ، کسب اطلاعات ،روش های آزمون ، هزینه های گونانون و زمان سبب شوند .

2-حمایت از مصرف کننده:

با افزایش کیفیت کالا در اثر به کار گیری استانداردها ی مختلف در رابطه با ویژگی ها ، قواعد ساخت و آزمون میزان بهره وری تاحد بسیار زیادی افزایش یافته است . وضایعات صنایع با بودن این استانداردها  کاملا کاهش یافته است .

به ویژه با تدوین استاندارد های مدیریت سیستم و استاندارد های اختصاصی صنایع مختلف ازجمله مواد غذایی و خودرو و ...

3-حفظ ایمنی و بهداشت و محیط زیست:

در این زمینه نیز استاندارد هایی از قبیل استاندارد های آیین کار و زیست محیطی تدوین شده است که می توانند از بروز حوادث گوناگون جلوگیری  و ضرورت توجه به مسایل بهداشتی کشور ها را در تدوین استاندارد ها  لحاظ نماید .

4-ایجاد ارتباط بهتر:

تبادل افکارو ایجاد ارتباط در بین طرفین ذینفع یکی از وظایف اصلی استاندارد ها می باشد . در واقع استاندارد در سطح ملی ، منطقه ای و یا بین المللی آن به عنوان یک زبان مشترک جهت برقراری ارتباط  محسوب می شود .و این امر میتواند به روش های مختلف با اراءه یک سری ویژگی ها ، کدها و علایم ، واژه هاواصطلاحات و آیین کار و نظایر آن انجام شود  که در ایجاد ارتباط بهتر برای طرفین ذی نفع بسیار موثر است .

فواید استاند:

- به کارگیری قواعد اصولی در فرایند های ساخت

- کنترل بهتر فرایند ، مواد و نیروی کار

- جلوگیری از تلفات مواد و انرژی

- افزایش سرعت تولید

- کاهش ذخیره سازی در مورد مواد اولیه و محصولات

- کاهش انواع (صرفه جویی های کلی )

- موفقیت در امر فروش و سوددهی

-         سهولت برقراری ارتباط(عقد قرارداد، سفارش،  شکایات

* فواید استاندارد از نظر مصرف کننده :

- اطمینان از کیفیت محصول (عدم اتلاف سرمایه وزمان)

- قابلیت تعویض پذیری

- سهولت برقراری ارتباط

فواید استاندارد از نظر متخصصین :

به کارگیری روش ها و مواد پذیرفته شده برای سهولت و تسریع طراحی ، انتخاب و... )

- سهولت بهبود و توسعه محصولات و فرایند ها

- افزایش اطلاعات و دانش فنی در رابطه با خواص ، امکانات وکاربرد مواد

- راهنمایی به منظور تنظیم تحقیقات و برنامه های توسعه

* فواید استاندارد از نظر تجارت :

- به حداقل رساندن تاخیر ، مکاتبات و مذاکرات ناشی از تعیین مشخصات سفارشات ناقص یا غیر دقیق

- وجود اصول عملی و کاربردی برای پذیرش یا مرجوع نمودن کالا و ارزیابی شکایات و اعتراضات مربوط به قرارداد ها

سیستم استاندارد کردن:

اگر استاندارد کردن را به عنوان یک سیستم در ارتباط با سایر سیستم هایی که به نوعی با ما در ارتباط هستند در نظر بگیریم می توان گفت که این سیستم تمامی سیستم های دیگر را تحت پوشش قرار می دهد به دلیل این که  این سیستم در تمامی سیستم های دیگر وارد شده و در واقع ساختار اساسی  و خصوصیات آنها را تامین می کند .

به عنوان مثال :

قوانین مصوبه در سیستم قانون گذاری یا معیار های عملکرد در آموزش و پرورش یا مقررات در سیستم اجرایی  و ...

ارکان اساسی سیستم استاندارد کردن:

1- تحقیق وتوسعه

2- تدوین استاندارد

3- اجرای استاندارد

4- ترویج استاندارد

تدوین استاندارد:

هر آن چیزی که در حیطه فکر و عمل انسان است قابل استاندارد کردن می باشد . خواه مصنوعات دست بشر یا مخلوقات فکر او و حتی اعمال و رفتار .

استاندارد هابا موضوعات مختلف در زمینه ها و سطوح متفاوت تهیه می شوند .

سطوح استاندارد:

1- استاندارد های کارخانه ای:

این گونه استاندارد ها توسط خود کارخانه ها و به منظور استفاده در همان واحد تدوین می شود .

به عنوان مثال هر کارخانه تولیدی در کلیه فعالیت های خود در زمینه طراحی ، تولیدو یا خدمات از چهارچوب و اصول معینی پیروی می کند وبراساس این اصول می تواند درقالب استاندارد های کارخانه ای به کار گرفته شود.

 درتدوین استانداردهای کارخانه ای تنها بررسی شرایط داخلی کارخانه کافی نیست . بلکه باید شرایط و عوامل خارجی از قبیل مواد اولیه ومنابع تهیه آن ، نوع و چگونگی تهیه تجهیزات و ابزارآلات، بازاریابی و رقابت ، نیاز مشتری و امثال آن مورد توجه قرار گیرد .

2-استاندارد های شرکتی :

در برخی مواقع کارخانجات و شرکت ها یی که در یک زمینه خاص فعالیت می کنند. از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن استاندارد هایی را موسوم به استاندارد های شرکتی یا جامعه ای تدوین می کنند تا در امور مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

از جمله این استاندارد ها می توان به استاندارد های سازمان های مختلف آمریکا اشاره کرد:

جامعه مهندسین خودرو ،

انجمن دنده سازان آمریکا

انجمن گاز آمریکا

جامعه جوشکاری آمریکا

انجمن دنده سازان آمریکا

3- استاندارد های ملی:   

استانداردهای ملی در سطح یک کشور پس از مشورت و هم فکری افراد ذی نفع وعلاقمند مانند تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان ، مراکز علمی و دانشگاهی ، سازمان های حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و به تایید موسسه استاندارد آن کشور که می تواند یک موسسه دولتی یا غیر دولتی باشد می رسد .استانداردهای ملی باتوجه به شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، علمی ، فنی  و نظایر آن تدوین می شوند .

4- استاندارد های منطقه ای:

عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی ، فرهنگ ، سیاست ، شکل تولیدومصرف و امثال آن برخی از کشورهارا بر آن داشته تا به صورت مشترک مبادرت به استاندارد های منطقه ای نمایند . از جمله این سازمان ها عبارتند از :

 ARSO (Africa Regional Organization for Standardization )

ASMO ( Arab  Organization for Standardization and metrology)

            CEN ( European Committee for Standardization )                                            

5-استاندارد های بین المللی:

  امروزه روند رو به رشد صنعت و تجارت ،همچنین تحولات علمی و اجتماعی در جهان به گونه ای است  که کشور ها را بیش از بیش به هم وابسته نموده است و در راستای این رشد به منظور هماهنگی و برقراری ارتباط مسلما مشکلات فنی بی شماری نیز مطرح می گردد .در این خصوص استاندارد های بین المللی برای سهولت ارتباط و رفع مشکلات فنی نقش بسیار با اهمیتی را ایفا می کنند .

باتو جه به تجارت جهانی مطرح  شده لازم به نظر می رسد همه کشور ها برای استفاده از مواد اولیه یا قطعات و در حالت کلی تبادل تجاری در جهان از اصول و قوانین بین المللی پیروی کنند . مثال:

International  Organization for Standardization (ISO)                                

 International  Electro technical  Commission (IEC)                                           

 

سازمان بين‌المللي استاندارد ISO در يك نگاه:

 

این سازمان ابتدا با نام(ISA) International standard association      در سال 1926 با شرکت 20 کشور دنیا تاسیس شد و بعد ها درسال 1942 تعطیل  شد

سازمان بين‌المللي استاندارد ISO كه مقر آن در ژنو مي‌باشد در 24 فوريه 1947 به منظور يكپارچه كردن تدوين استاندارد در سراسر جهان  ايجاد تسهيلات در تجارت بين‌المللي  حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي  تكنولوژيكي  اقتصادي و ... با عضويت 25 كشور به فعالیت خود ادامه داد. به دنبال پيوستن تدريجي ساير كشورهاي جهان  اين سازمان در حال حاضر داراي 132 عضو  شامل 90 عضو اصلي  34 عضو مكاتبه‌اي و 8 عضو مشترك مي‌باشد كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از جمله اعضاي اصلي آن بوده و بافعاليت در كميته‌هاي فني ايزو  در تدوين استانداردهاي بين‌المللي مشاركت داشته و دارد. اين استاندرادها كه تعداد آنها در حال حاضر 11950 مورد مي‌باشد توسط 2856 كميته و زيركميته و بيش از سي‌هزار كارشناس تدوين گرديده‌اند.

كميته‌هاي فني كه متشكل از اعضاي فعال (P-MEMBER) و اعضاي ناظر (O-MEMBER) مي‌باشند وظيفه دارند موضوعاتي را كه تدوين استاندارد آنها ضروري به نظر مي‌رسد  بررسي و مطرح نمايند. پس از موافقت اعضا با موضوع پيشنهادي  مدارك علمي و فني مربوط (COMMITTEE DRAFT) تهيه و بين اعضاء (از جمله ايران) توزيع مي‌گردند كه پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پيش‌نويس استاندارد بين‌المللي (DRAFT INTERNATIONAL STANDARD) در مي‌آيند. پيش‌نويس‌هاي مذكور مجددا براي اعضاء فرستاده مي‌شوند تا پس از انجام آخرين اصلاحات به عمل آمده و تصويب نهايي به صورت استانداردهاي بين‌المللي مورد عمل قرار گيرند. درمراحل مختلف تدوين  اجلاسيه‌هايي براي بحث و تبادل نظر حضوري اعضا نسبت به پيش‌نويس مورد نظر در كشورهاي عضو ايزو تشكيل مي‌گردد و اعضاي فعال (P-MEMBER) نماينده يا نمايندگاني به اين جلسات اعزام مي‌دارند.

 

كميته‌هاي فني كه متشكل از اعضاي فعال (P-MEMBER) و اعضاي ناظر (O-MEMBER) مي‌باشند وظيفه دارند موضوعاتي را كه تدوين استاندارد آنها ضروري به نظر مي‌رسد  بررسي و مطرح نمايند. پس از موافقت اعضا با موضوع پيشنهادي  مدارك علمي و فني مربوط (COMMITTEE DRAFT) تهيه و بين اعضاء (از جمله ايران) توزيع مي‌گردند كه پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پيش‌نويس استاندارد بين‌المللي (DRAFT INTERNATIONAL STANDARD) در مي‌آيند. پيش‌نويس‌هاي مذكور مجددا براي اعضاء فرستاده مي‌شوند تا پس از انجام آخرين اصلاحات به عمل آمده و تصويب نهايي به صورت استانداردهاي بين‌المللي مورد عمل قرار گيرند. درمراحل مختلف تدوين  اجلاسيه‌هايي براي بحث و تبادل نظر حضوري اعضا نسبت به پيش‌نويس مورد نظر در كشورهاي عضو ايزو تشكيل مي‌گردد و اعضاي فعال (P-MEMBER) نماينده يا نمايندگاني به اين جلسات اعزام مي‌دارند.

جنبه استاندارد: استاندارد ها

کلیه فعالیت های بشری را در بر می گیرد . در راستای رشد و تکامل دانش بشری جنبه های مختلف استاندارد نیز گسترش یافته و می تواند موضوعات مختلفی را شامل شود . هدف در این قسمت آشنایی با جنبه های مختلف استاندارد است : 

الف - استاندارد اصطلاحات و علایم 

یکی از نیاز های اساسی درشناخت یک محصول ، فرایند ، خدمات و یا حتی یک پدیده و موضوع علمی آشنایی با واژه ها و اصطلاحات علمی و فنی رایج در زمینه مورد نظر می باشد . از این رو استاندارد کردن واژه ها و اصطلاحات نقش بسیار مهمی در شناخت موضوع و تبادل اطلاعات به عهده دارد . به ویژه در سطح بین المللی که اهمیت آن بیشتر احساس می شود . 

ب- استاندارد مبنا

ازمهمترین وظایف استاندارد کردن به ویژه در سطوح بین المللی ایجاد یکنواختی است که استاندارد های مبنا در آن نقش اساسی دارند . در حقیقت واژه مبنا حکایت از این دارد که این گونه استاندارد ها پایه و اساس بسیاری از فعالیت ها ، محصولات و موضوعات را تشکیل می دهد .

از جمله این استاندارد ها می توان به استاندارد های یکا های اندازه گیری در سیستم بین المللی یکا ها ، استاندارد کمیت های فیزیکی و علایم و یکا های آنها ، استاندارد اعداد مرجع ، استاندارد علایم نقشه کشی ، استاندارد حدود رواداری ، استاندارد علایم نگارشی و ترسیمی و امثال آن ها اشاره کرد

ج- استاندارد ویژگی ها

استاندارد ویژگی یا مشخصات، استاندارد هایی هستند که در آن شرح مختصر یک دسته شرایط که باید یک فراورده ، یک ماده و یا یک فعالیت و خدمت داشته باشد آورده شده است . این شرایط می تواند خصوصیتی نظیر  نوع ، جنس ، ساخت و ترکیب ، عیار ، شکل ، طرح ، ابعاد و امثال آنها را شامل گردد. طیف وسیعی از استاندارد ها از این نوع هستند .

د- استاندارد آزمون

استاندارد آزمون استاندارد هایی هستند که  نحوه انجام یک آزمون را تشریح می کنند.

استانداردهای روش آزمون  به طور کلی بخش وسیعی از استاندارد ها را تشکیل می دهند  و معمولا حاوی مطالبی از قبیل تجهیزات لازم ، روش کار ، ارزیابی نتایج و نحوه گزارش آزمون می باشد .

ه استاندارد آیین کار

استانداردی است که در آن نحوه انجام یک عمل بر اساس آخرین پیشرفت های علمی و تجارب موفق بشری به صورت منظم مشخص گردیده است . و می تواند موضوعات مختلفی از قبیل روش های طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری ، تولید و امثال آن را در بر می گیرد . 

د- استاندارد آزمون

استاندارد آزمون استاندارد هایی هستند که  نحوه انجام یک آزمون را تشریح می کنند.

استانداردهای روش آزمون  به طور کلی بخش وسیعی از استاندارد ها را تشکیل می دهند  و معمولا حاوی مطالبی از قبیل تجهیزات لازم ، روش کار ، ارزیابی نتایج و نحوه گزارش آزمون می باشد .

ر- استاندارد بازرسی و نمونه برداری

استاندارد های بازرسی و نمونه برداری استاندارد هایی هستند که در آن نحوه نمونه برداری و بازرسی از کالای تولید شده ، قطعات و یا محموله های بزرگ برای ارزیابی کاملا مشخص شده است .

ز- استاندارد طبقه بندی

استاندارد طبقه بندی استانداردی است که در آن مواد ، فراورده ها ، مفاهیم ، روش ها ، کمیت ها و امثال آن به منظور افزایش شناسایی و درک کلی و همچنین تسهیل درامر عرضه و تقاضا و پژوهش بر حسب مبنای خاصی به انواع مختلف طبقه بندی شده است .

ح- استاندارد درجه بندی

استاندارد درجه بندی استانداردی است که در آن ماده یا فراورده بر اساس کیفیت و ویژگی های آن به اقسام مختلف تقسیم بندی می شود .

ط- استاندارد بسته بندی ، حمل و نگهداری

عموما این گونه استاندارد هابخشی از ویژگی های یک کالا بوده و در استاندارد مربوط به آن ها  اشاره می شود . اما در مواردی که بسته بندی یا نگهداری شکل مشخص و صنعتی ندارد می توان برای حفظ کیفیت از استاندارد بخصوصی پیروی کرد .

ی- استاندارد ایمنی

استاندارد های ایمنی استاندارد هایی هستند که در رابطه با ایمنی کالا ها ، روش ها و افراد تدوین می شوند .

 

تدوین استاندارد های بین المللی و ملی :

در این جا به صورت مختصر در مورد چگونگی تدوین استاندارد های بین المللی و ملی صحبت می کنیم و خواهیم گفت که برای تدوین یک استاندارد بین المللی و ملی چه  مراحلی باید طی شود .

شکل گیری استانداردهای بین المللی

در اینجا نیاز به یک استاندارد توسط شخص حقیقی یا حقوقی تشریح می شود که این نیاز توسط عضو ملی

national member body )) به ISO پیشنهاد می شود. پیشنهاد در یک فرم خاص برای نظر خواهی به تمام کشور های عضو ) P-L-O) فرستاده می شود .

عضویت در کمیته های فنی ایزو سه نوع است :

Participation (P)  فعال

Observer (O)  ناظر  و  liaison (L)     اشتراکی

 

پس از تشخیص و توجیه علمی نیاز به یک استاندارد بین المللی و تایید رسمی حداقل 5 عضو( فعال ) پیشنهاد پذیرفته می شود .

در مرحله بعدی دامنه فنی استاندارد آینده تعریف می شود . این مرحله معمولا در گروه های کاری متشکل از متخصصان فنی کشورهایی که به موضوع علاقه دارند انجام می شود . یک توافق بر جنبه فنی استاندارد تحت پوشش قرار می دهد به دست می آید

در مرحله بعدی گروه کاری (Working draft)

 برای کسب نظرات کشور های عضو یا کمیته های فنی (TC) ارسال می شود .

پس از اخذ نظرات و اعمال آن درپیش نویس اولیه، پیش نویس کمیته تهیه می شود . در نهایت پس از طی مراحل رای گیری در فواصل زمانی معین استاندارد بین المللی منتشر می شود .

 

مراحل شکل گیری استاندارد بین المللی:

استانداردهای بین المللی نتیجه توافق اعضا ایزو است . استاندارد های بین المللی توسط کمیته های فنی و کمیته های فرعی در طی شش مرحله شکل می گیرند :

1- مرحله پیشنهاد

2- مرحله آماده سازی

3- مرحله تشکیل کمیته

4- مرحله پرس و جو

5- مرحله تصویب

6- مر حله انتشار

1- مرحله پیشنهاد

پیشنهاد موضوع کاری جدید توسط یکی از اعضاء فعال یا ناظر به دبیرخانه کمیته فنی که در ارتباط با موضوع مورد نظر است ارسال می گردد .و یا احیانا در اجلاسیه ای به صورت حضوری مطرح می شود . هرپیشنهاد باید هدف و توجیه کافی برای  قرار گرفتن در دستور کارایزو  برای تدوین بین المللی داشته باشد . موضوع برای اخذ نظر اعضاء کمیته فنی مربوطه به رای گیری گذاشته می شود.

 در صورت رای اکثریت اعضاء فعال کمیته مربوطه پیشنهاد را می پذیرد .و لازم است حداقل 5 عضو فعال مشارکت جدی خود را اعلام کند . در این مرحله مسئولیت کار را یک رهبر پروژه به عهده می گیرد .

2- مرحله آماده سازی

یک گروه کاری از متخصصان ، رهبر پروژه توسط کمیته های فنی و به تبع آن کمیته های فرعی برای پیش نویس کاری تشکیل می شود . در این مرحله پیش نویس به دبیر خانه کمیته برای کلیه کشورهای عضو کمیته های فنی فرستاده می شود .

3- مرحله تشکیل کمیته

به محض در دسترس قرار گرفتن ، پیش نویس کمیته توسط دبیرخانه مرکزی ایزو ثبت می شود . وبرای ارائه نقطه نظرات بین اعضا توزیع می شود . و در صورت نیاز توسط اعضائ فعال  ، کمیته های فنی و فرعی رای گیری می شود .

پس از دریافت نظرات ، پیش نویس اولیه بررسی می شود و پس از اعمال نظرات پیش نویس کمیته تهیه می شود . مدت رای گیری شش ماه است فقط آراء کشور های فعال شمارش می شود . پس از جمع آوری 65 درصد آراء موافق متن به صورت  پیش نویس استاندارد بین المللی تهیه می شود .

SC= sub committee

TC= Technical committee

 draft committee=(DC)

 draft international standard=(DIS)

4- مرحله پرس جو

توسط دبیرخانه مرکزی ایزو پیش نویس بین المللی استاندارد بین تمام اعضاء ایزو رای گیری می شود . و طی 5 ما ه نقطه نظرات اخذ می شود . اگر دوسوم اکثریت اعضا ء فعال و کمیته های فنی و فرعی  رای مثبت دهند و بیش از یک چهارم آراء منفی نباشد . این پیش نویس به صورت پیش نویس نهایی استاندارد بین المللی تایید می شود . در صورت عدم تایید، متن فوق به کمیته های فنی و فرعی برگشت داده می شود . تا مجددا بازنگری و دو باره به عنوان پیش نویس رای گیری شود .

FDIS= final draft international standard

5- مرحله تایید

پیش نویس نهایی استاندارد بین المللی بین تمامی اعضاء ایزو توسط دبیر خانه مرکزی ایزو منتشر می شود تا به صورت جواب بلی یا خیر در یک دوره دو ماهه رای گیری شود .

نظرات فنی در این مرحله مورد توجه قرار نمی گیرد ولی در جایی برای بازنگری استاندارد بین المللی ثبت می شود . اگر دو سوم اعضای عضو فعال و کمیته های فنی و فرعی رای مثبت دهند و بیش از یک چهارم کل آراء اخذ شود تا با توجه به دلایل فنی  رای دهندگان  منفی بازنگری شود.

6- مر حله انتشار

  پیش نویس نهایی استاندارد بین المللی  تایید شده فقط از نظر تغییرات جزئی نوشتاری به صورت متن نهایی به دبیر خانه مرکزی ایزو فرستاده می شود تا به صورت استاندارد بین المللی منتشر شود .

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۵ساعت 9:29  توسط محمد رضا رستمخانی  | 

 
مدل لباس