آموزشی

ترجمه ، تالیف ، گردآوری یادداشت های دیگران

فهرست استاندارد های اجباری نساجی و بسته بندی

نساجي و چرم

رديف نام كالا شماره استاندارد ملي ايران

1 پنبه هيدروفيل 258

2 پوشك و نوار بهداشتي 10688 و 3755 و 2528 و 2 و

1830-1

3 انواع پتو

4 پتو (از نظر برچسب گذاري) 6020

5 نخ خامه فرش دستباف 456

6 انواع فرش ماشيني:

فرش ماشيني (از نظر برچسب گذاري) 1360

7 انواع كفش:

پوتين افراد نيروهاي مسلح 2426

پاي پوش پوتين ايمني براي استفاده در مشاغل حرفه اي 1136

چكمه هاي آتش نشاني 1092

چكمه هاي طبي براي پسران، جوانان و مردان 2127

8 پارچه فاستوني 45 درصد پشم و 55 درصد پلي استر 5932

9 توپ هاي ورزشي باد شونده 8517 و 3523 و 6337 و 6338

و 6339 و 1034

بسته بندي و سلولزي

رديف نام كالا شماره استاندارد ملي ايران

1 پاكت پستي 163

2 انواع جعبه هاي مقوايي مورد استفاده براي شيريني و مواد غذايي 3341

رديف نام كالا شماره استاندارد ملي ايران

3 دستمال، حوله كاغذي و كاغذ توالت 4778 و 2421 و 2420 و 627

4 ظروف فلزي غيرقابل نفوذ جهت بسته بندي مواد خوراكي (ساير) 2327 و 1881

2509 - 5 لاك هاي مصرفي جهت بسته بندي ظروف مواد غذايي 2455

6 كبريت 3158 و 21

7 لفاف هاي چندلايه مخصوص بسته بندي با لايه هاي پليمري و آلومينيومي:

بسته هاي چندلايه مقوايي پلي مري با لايه آلومينيوم براي مواد خوراكي 6021

كيسه هاي پلاستيكي با لايه آلومينيوم جهت بسته بندي آب ميوه 3191

كيسه هاي قابل انعطاف چند لايه از پلي مر و آلومينيوم براي بسته بندي مواد

غذايي به روش آسپتيك

3116

لفاف هاي آماده شده با لايه آلومينيوم براي بسته بندي مواد خوراكي 3115

تيوب هاي چندلايه پليمري آلومينيومي براي بسته بندي 5938

بسته بندي زعفران، كيسه هاي قابل انعطاف چند لايه با آلومينيوم 7345

انواع بسته بندي مواد خوراكي در ظروف شكل داده شده (استرال) از مواد پليمري

و ورق هاي آلومينيوم

3331

8 تخته فيبر، تخته لايه و روكش براي صنعت چوب:

اوراق فشرده چوبي انواع تخته خرده چوب 9044

انواع تخته فيبر 7416

انواع تخته لايه هاي معمولي 3492

فورميكاي استخواني از نوع تزييني به عنوان روكش مصنوعي چوب 3492 و 3154

روكش طبيعي مورد مصرف در صنعت چوب 1274

9 پاكت هاي كاغذي سيمان و گچ 4543

5530 ( 10 خمير لينتر( 1

11 خمير كاغذ مورد مصرف در فرآورده هاي بهداشتي يك بار مصرف پوشك و

نواربهداشتي

5911

3400 ( 12 منسوج نبافته ( 2

1) خمير لينتر مورد مصرف در فرآورده هاي بهداشتي يك بار مصرف (پوشك بچه، نوار بهداشتي ) مشمول مقررات استاندارد

اجباري مي باشد.

2) حداكثر تا 25 گرماژ مشمول مقررات استاندارد اجباري است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 11:39  توسط محمد رضا رستمخانی  | 

 
مدل لباس